Försäljningsvillkor

Allmänt

Webshopen vänder sig till näringsidkare i Sverige. För att göra en beställning skall du ha fyllt 18 år.

Bekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi en orderbekräftelse till din e-postadress. Det är därför viktigt att du har angivit en korrekt e-postadress. Spara detta mail för att underlätta eventuell kontakt med Yaras kundservice. Avtal om köp anses föreligga när Yara bekräftat beställningen.

Priser

Alla priser anges i svenska kronor, OBS att lagstadgad mervärdesskatt på 25 % tillkommer. Yara förbehåller sig rätt att ändra eventuella felaktigheter i innehåll och pris på webshopen. Alla beställningar anses bindande.

Fraktinformation

Frakten för spridningsbackar uppgår till 500 kr exklusive moms och hanteras av Schenker. Frakten för Yara N-testers är avgiftsfri.

Betalningsinformation

Kortbetalning

Betalning kan endast göras med svenska VISA eller MasterCard konto/kreditkort.
När du bekräftat din order och klickat på "Betala" kommer du bli vidarbefordrad till DIBS säkra betalsida där du får ange relevant information för betalning. Alla kortbetalningar sker över en krypterad och garanterat säker anslutning. Uppgifterna skickas sedan via vår betalväxel till kortutgivaren, för kontroll och reservation av pengar. Betalningen dras från kortkontot/kontokrediten, på samma sätt som när betalning med kort sker i en butik.
Kvitto på betalningen skickas på e-post. Ingen information om kortuppgifter eller liknande lämnas direkt på storese.myyara.com.
Inga extra kortavgifter tillkommer för kortbetalning.
DIBS är en nordisk leverantör av betalnings-, kort- och informationssystem. DIBS utvecklar säkra och välfungerande finansiella infrastrukturer som för klienter närmare sina kunder eftersom avståndet mellan köpt och betalt reduceras. DIBS är en central samarbetspartner för banker, företag samt detaljhandel och konsumenter, och inriktar sig på att skapa användarvänliga, stabila och säkra betalnings- och informationssystem. DIBS är certifierade enligt PCI.

Fakturabetalning

Tyvärr kan vi inte erbjuda betalning mot faktura.

Leveransinformation

Leverans av broschyrer och informationsmaterial kan under tider med hög arbetsbelastning ta några extra dagar. Frakten är gratis.
Leverans av spridarbackar sker med Schenker och skickas samma dag om ordern kommer in före kl 10:00, efter det skickas paketet iväg dagen efter. För de flesta destinationer söder om Östersund är det leverans dagen efter att ordern har gått iväg.
OBS Leverans sker endast inom Sverige, gäller för alla produkter.

Megalab växtanalys

Detta är Megalab växtanalys:
• Analys av blad från potatis (helt blad), sockerbetor, oljeväxter, vall, majs och stråsäd, innehållet av N, P, K, Mg, Ca, S, Mn, Cu, Fe, Zn, Mo, B redovisas i % eller ppm av torrsubstans.
• Bladskaftanalys av potatis: NO3, P, K, Mg, Ca, Mn, Zn, S, B redovisas i % eller ppm av torrsubstans.
• Analysen utförs av Yara Analytical Services i Pocklington i Storbritannien som är ackrediterat enligt ISO 9001 och ISO 17025.
• Gödslingsråd och produktrekommendationer utformas med fokus på bladgödsling av makro- och mikronäringsämnen och är anpassade utifrån växtanalysen och svenska förhållanden.
• Från och med januari 2017 skickar vi tillsammans med orderbekräftelsen ut en etikett tillsammans med orderbekräftelsen till din e-postadress som ska skrivas ut på skrivare och kompletteras med uppgifter om grödan och fältet.
• Max giltighetstid 14 månader från orderdatum.
Beställaren tillhandahåller själv lämplig påse för växtprovet, och ansvarar även för att kuvert märks med det porto som behövs för att försändelsen ska nå Storbritannien.
Var noga med att följa de anvisningar för provtagning i fält som bifogas med orderbekräftelsen och skicka provet så fort som möjligt efter provtagning.  
Fäst den ifyllda etiketten noga på den påse som innehåller växtprovet.
Lägg påse med växtprovet i ett kuvert och skicka till:

Yara Analytical Services
Pocklington Industrial Estate
Pocklington
York
YO42 1DN
STORBRITANNIEN

Försändelser som skickas med Postnord beräknas vara framme i Storbritannien inom 2-3 arbetsdagar. Undvik att brevet blir liggande på postlådan över helgen genom att skicka provet i början av veckan. Total leveranstid för analysrapporten är cirka 1 vecka, men överstiger i normalfallet inte 14 dagar.
Provet analyseras senast nästa arbetsdag från det att provet ankommer till laboratoriet. Därefter skickas resultaten skickas med e-post till beställaren. Vänligen notera att vid beställning av Megalab växtanalys godkänner du samtidigt att en kopia av analysresultaten sparas hos Yara.
All kommunikation mellan Kund och Yara sker med e-post.
Laboratoriet äger rätt att endast utföra de analyser enligt beställningen som ger relevanta resultatvärden med hänsynstagande till provets beskaffenhet vid ankomst. Provets beskaffenhet påverkas exempelvis av om det gått för lång tid mellan provtagning och ankomst till laboratoriet, om provtagningsinstruktionerna ej följts samt om provmaterialet förvarats i olämpliga provtagningskärl och/eller vid felaktig temperatur. Laboratoriet rådgör i möjligaste mån med beställaren innan beslut kring detta tas.

Reklamation

Kund som vill göra gällande att fel är begånget i analysarbetet skall omgående efter resultatets erhållande meddela Yara detta per e-post till Yaras kundservice. Beställaren skall utförligt och skriftligen meddela Yara i vad felet bestod.
Om prov skadas under transport eller förkommer så regleras detta mellan beställaren och Postnord Sverige AB. För skadade prover som är olämpliga att analysera kan beställaren kostnadsfritt få skicka in nya prover efter skriftlig reklamation enligt ovan.

Ansvarsbegränsning

Utöver vad som sagts ovan ansvarar Yara inte för fel som kan ha inträffat utanför Yaras kontroll. Denna begränsning gäller dock inte om Yara gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Personuppgifter/Företagsuppgifter

Yara tar integritetsfrågor på stort allvar. I samband med beställning godkänner du att dina personuppgifter/företagsuppgifter lagras och används för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte av Yara och Yaras dotterbolag. I och med godkännande av dessa köpvillkor ger du ditt samtycke till detta. Yara åtager sig att inte lämna dina personuppgifter/företagsuppgifter till tredje part. För mer information om hur Yara hanterar personliga uppgifter hänvisas till "Hantering av personliga uppgifter" (Privacy Policy)

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. För mer information om hur cookies används av Yara hänvisas till avsnitt nr 5 i "Hantering av personliga uppgifter" (Privacy Policy)

Övrigt

I och med fullförande av beställningen bekräftar kund att denne tagit del av och godkänt dessa köpvillkor, är näringsidkare i Sverige, samt har fyllt 18 år.
Efter genomförd beställning äger inte Yara rätten att ändra köpvillkoren.