Hantering av personliga uppgifter (Privacy policy)

Sammanfattning

Hantering av personuppgifter i portalen MyYara och Yara Webshop (Privacy Policy Summary)

Syfte

Denna policy gäller personlig information som samlas in och används av Yara International ASA och dess dotterbolag ("Yara") när du använder portalen MyYara eller Yaras webshop ("MyYara" eller "webshop").
För att läsa den fullständiga versionen av MyYara Privacy Policy klicka här.
Här kan du läsa mer om hur Yara handhar din personliga information.

Information som Yara samlar in

Yara samlar in information om dig från ett flertal olika källor, inklusive:
• Direkt när du registrerar eller använder webshopen;
• Från våra dotterbolag, återförsäljare, affärspartners och andra tredjepartsföretag;
• När du kontaktar oss, besöker våra webbplatser, använder våra mobil-applikationer eller när du klickar på våra digitala annonser och utskick; och
• Från andra källor, såsom Yaras utrustning och programvaror.

Användning/Informationsutbyte

Yara använder informationen som vi samlar in enbart för affärsändamål, för att:
• Tillhandahålla produkter och tjänster som du efterfrågar, för att erbjuda rekommendationer som gynnar produktivitet, kvalitet och lönsamhet;
• Informera dig om Yaras produkter och tjänster, även om de som tillhandahålls av våra noggrant utvalda partners; eller
• Hantera våra webbplatser och tjänster.
Vi säljer inte personlig information till marknadsföringsföretag utanför Yara.
Vi får endast dela med oss av din personliga information på följande sätt:
• Med ditt medgivande, får vi dela din personliga data med noggrant utvalda partners;
• Med de tredjepartsföretag som levererar tjänster till Yara eller arbetar på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner med syfte som beskrivs i denna policy;
• Till presumtiva köpare eller säljare i händelse av en eventuell försäljning av företaget eller dess tillgångar;
• För att skydda eller försvara Yara (inklusive säkerställande av efterlevnad av våra försäljningsvillkor, när så är relevant); eller
• När det krävs av lag och/eller av myndigheter.
Vi kan också dela aggregerad data med våra partners och andra företag inom Yara gruppen av olika anledningar, till exempel för att förbättra våra odlingsrekommendationer, för att utveckla vår hemsida, vidareutveckla utrustning, systemadministration, statistik, försöks-och analysverksamhet.

Om du inte önskar att dela med dig av din personliga information, kan detta medföra att vi eventuellt inte kan tillhandahålla de produkter och tjänster som du efterfrågar, eller informera dig om övriga produkter och tjänster som erbjuds av Yara.

Dina alternativ

Du kan välja att avstå från att i fortsättningen mottaga e-post med marknadsföringssyfte från Yara genom att följa instruktionerna som följer med e-postmeddelandena eller med denna policy.
Du kan också välja hur dina mobila enheter kan dela platsinformation med Yara genom att justera din mobila enhets inställningar för integritetsskydd.


Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång , rättelse och radering av din personliga information som lagras hos Yara. Om du har en registrerad profil kan du när som helst uppdatera, korrigera och radera information som du har försett oss med genom att använda hemsidan. Om du har frågor som rör Yaras hantering av personlig information, vänligen kontakta oss på e-post: Yara Sverige.

Senast uppdaterad: 170101
Fullständig version av Hantering av personliga uppgifter i Yara Webshop och MyYara (Privacy Policy)


Denna policy gäller personlig information som samlas in och används av Yara International ASA och dess dotterbolag ("Yara") när du använder portalen MyYara eller Yaras webshop ("MyYara" eller "webshop”).

Denna policy förklarar hur Yara samlar in, använder och utlämnar personliga data när du använder sidan. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på e.post: Yara Sverige.

I tillägg till denna policy, appliceras den allmänna Yara Privacy Policyn på all personlig information som hanteras av Yara och Yaras koncernbolag. Här kan du läsa mer om Yaras allmänna hantering av personlig information


1. Typ av information och data som vi samlar in.

När du använder MyYara, samlar Yara in personliga data och data om vilken utrustning som används. Personlig data är information, eller en kombination av olika delar av information, som kan användas för att identifiera dig på en individuell basis. Yara kan komma att samla in följande kategorier av personliga data: 

• Kontaktinformation såsom namn, adress och e-postadress som du anger när du skapar ett användarkonto. Den här informationen gör det möjligt för oss att identifiera och kommunicera med dig;
• Information om dina fält som gör det möjligt för oss att hjälpa dig optimera dina åtgärder. Detta innefattar men är inte begränsat till data relaterat till namnet, geografisk plats, storlek och gröda som direkt är kopplat till dig om du har ett konto i Yaras portal MyYara;
• Demografisk information som hjälper oss att förstå vem du är och vad du efterfrågar för att kunna erbjuda produkter och tjänster som kan intressera dig, såsom information om fastighet, gård eller affärsinformation och din geografiska position;
• Information om interaktion, om hur du interagerar med oss, våra återförsäljare, partners, inklusive köp, förfrågningar och kundkonto;
• Finansiell bankinformation endast om det krävs för att fullfölja din beställning;
• Data om utrustning som genereras av, samlas in av, eller lagras av din utrustning (mjukvara eller hårdvara) eller enheter som interagerar med din utrustning, inklusive (men inte begränsat till) den geografiska platsen för din utrustning.
• Information om enheter och analyser såsom information om datorer, telefoner eller andra enheter som du använder på våra webbsidor, beroende på vad du har gett tillåtelse till. Vi kan koppla informationen som vi samlar in från olika enheter vilket hjälper oss att tillhandahålla rätt information på alla typer av enheter. Det här kan till exempel vara attribut som operativsystem, hårdvarans version, enhetens inställningar, namn på mjukvara och typer av enhetsidentifierare. Vi kan också samla in nätverksinformation så som namnet på din mobiloperatör eller ISP, webbläsare, språk, tidszon och IP-adress.


2. Hur Yara samlar in personlig information

Yara samlar in information från flera olika källor, inklusive (men inte begränsat till):
• Direkt från dig: Vi samlar in personlig information direkt från dig när du interagerar med oss, till exempel när du registrerar en profil på våra hemsidor, väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev, eller lägger en beställning. Vi samlar också in information när du laddar upp information och använder webbsidan;
• Våra koncernbolag, återförsäljare och andra tredjepartsföretag: När du köper produkt kan vi komma att samla in personlig information som är relaterad till transaktionen från våra återförsäljare för att fullfölja denna samt från våra återförsäljare, affärspartners och annan tredje part;

• Från våra hemsidor eller mobila applikationer; Om du interagerar med oss online eller besöker våra webbplatser, använder vi så kallade cookies och liknande tekniker för att samla information om din dator och hur du använder vår webbplats och applikationer. Vi sparar också information när du använder mobila applikationer eller kontaktar oss som till exempel via kundservice. För mer information om cookies och liknande tekniker, se vidare sektionen om Cookies och liknande tekniker här nedan eller klicka här; och
• Från din utrustning: Om inställningarna för din utrustning tillåter samlar vi in information om din utrustning eller dina enheter. Vi kan också mottaga geografisk information från din smartphone eller annan platsmedveten utrustning.

3. Hur Yara använder personliga data

Yara använder personlig information i många olika sammanhang, inklusive (men inte begränsat till):
• Kundservice: för att tillhandahålla de produkter och de tjänster som du efterfrågar och för att kunna erbjuda andra tjänster relaterade till din beställning, såsom leveransbesked, rekommendationer och underhåll. Det här innefattar, men är inte begränsat till, att aktivt erbjuda individuella rapporter och/eller rekommendationer som baseras på den information som du har gett oss
• Produktinformation: för att kunna ge dig service, och information om uppdateringar om förbättringar av produkter, diagnostik och reparationer, produktsäkerhet och återkallningar;
• Marknadsföring: för att möjliggöra kommunikation och direkt marknadsföring av Yaras produkter och tjänster, inklusive att skapa en profil som vi använder för att erbjuda dig anpassade erbjudanden, produktinformation eller inbjudningar som vi bedömer intressanta för dig.

Du kan när som helst avsäga dig från digital marknadsföring genom att följa de instruktioner som finns i de meddelanden eller genom att kontakta oss på: Yara Sverige.
• Undersökningar och marknadsföringskampanjer: för att utföra undersökningar, utvärderingar, lojalitetsprogram och andra marknadsföringskampanjer;
• Kommunikation: för att ge dig information som är anpassad efter dina intressen, såsom företagstidsskrifter, produktkataloger, meddelanden, påminnelser, etc.; eller
• Hantera vårt företags affärsrelaterade åtaganden: till exempel för att anpassa våra webbplatser och tjänster, avtalsvillkor, analyser, förebyggande av missbruk, bolagsstyrning, rapportering och efterlevnad.

4. Varför personlig information kan komma att lämnas ut av Yara

Vi säljer inte vidare personlig information till marknadsföringsföretag utanför Yara. Vi delar endast med oss av din personliga data enligt följande principer:
• Med ditt medgivande kan vi dela dina personliga data med noggrant utvalda affärspartners.
• Med våra tredjepartsföretag som levererar tjänster till Yara eller arbetar på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner för de syften som beskrivs i denna Privacy Policyn;
• Till presumtiva köpare eller säljare i händelse av att vi säljer eller köper företag eller tillgångar;
• För att skydda eller försvara Yara (inklusive övervaka efterlevnad av våra försäljningsvillkor, i förekommande fall); eller
• När det krävs av lag och/eller myndigheter.
Vi kan också dela aggregerad data med våra affärspartners och koncernbolag av olika anledningar, till exempel för att förbättra våra rekommendationer för lantbruk, för att utveckla våra webbplatser, vidareutveckling av utrustning, för systemadministration, statistik, forskning- och analysverksamhet.
Om du inte önskar dela din personliga information med oss kan vi inte garantera att vi kan tillhandahålla de produkter och tjänster som du efterfrågar, eller informera dig om övriga produkter och tjänster som erbjuds av Yara.

5. Cookies och liknande tekniker

När du besöker våra webbplatser eller använder våra mobila applikationer samlar vi in viss information automatiskt, med hjälp av olika tekniker såsom cookies, pixel taggar, verktyg för att analysera webbläsare, server loggar och web beacons. Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en hemsida. Första gången du besöker en webbplats skickas en cookiefil till din dator som identifierar din webbläsare. Cookies gör det möjligt för oss att ta reda på hur du i allmänhet använder Yaras webbplats och hjälper oss att känna igen dig när du återkommer till webbplatsen.

I visa fall förbinder vi informationen som vi samlar in från cookies och andra tekniker med din personliga data. I tillägg samlar vi in information automatiskt, om platsinställningarna i din mobiltelefon tillåter att våra applikationer samlar in geografisk information. Den här Privacy Policyn styr hur vi använder informationen när vi kopplar den med din personliga data.
Vi kan förbättra kvaliteten på din digitala upplevelse genom att använda cookiefiler. Användningen av olika funktioner genererar olika cookies. Våra sidor använder flertalet olika cookies. För mer information om inställningar för cookies och hur de kan ändras, vänligen se här.

6. Dina alternativ

Vi tillhandahåller olika alternativ för hur du vill att vi kommunicerar med dig. 

• Kommunikation via e-post: Du kan när som avsluta att mottaga utskick av e-post med marknadsföring från Yara genom att följa instruktionerna för avprenumeration som följer med de meddelanden. Du kan också avsluta att mottaga utskick av e-post med marknadsföring från Yara genom att kontakta oss på Yara Sverige.

Vänligen notera att vi respekterar att du väljer att avsluta mottagandet av e-post med marknadsföring från Yara. Men vi kommer att fortsätta att skicka ut information som är relaterade till service eller beställningar som är gjorda via någon av våra webbplatser. Vi kommer även fortsatt att samla in information för att upprätthålla register i syfte att säkra upp att kundförfrågningar fullföljs och skicka viss typ av meddelanden.

Du kan själv styra hur dina mobila enheter hanterar och delar geografiska information med Yara, liksom hur din mobila webbläsare hanterar cookies och relaterad teknologi, genom att ändra i inställningar för integritet. Vänligen följ de instruktioner som tillhandahålls av din mobila tjänsteleverantör eller tillverkaren av din mobila enhet för att anpassa inställningarna.

7. Dina rättigheter och tillgång av personlig information

Du har rätt att begära tillgång, rättelse och radering av dina personuppgifter som innehas av Yara. Om du har en registrerad profil kan du när som helst uppdatera, korrigera eller radera information som du en gång har delat med dig av genom att använda våra sidor. Frågor som rör hanteringen av personlig information och tillgång hänvisas till vår kontakt (se punkt 12).
Dina personuppgifter kommer att behållas så länge det behövs för att uppfylla syftet med användningen av informationen. Om det inte finns ett obligatoriskt lagstadgat krav på att lagra data för en längre period kommer datan att raderas. Du kan när som helst skicka en begäran till yara.sverige@yara.com och be oss att ta bort ditt användarkonto.

8. Informationssäkerhet

Yara tar ansvar för din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Vi har genomfört lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk eller förändring. Tillgången till personuppgifter begränsas till de som har behov av dem för att fullfölja nödvändiga åtgärder för affären.

9. Överföring av personuppgifter till andra länder

Överföring av personuppgifter till tredje land utanför EES som inte ger tillräckligt skydd kommer endast att ske om lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel, genom bindande företagsregler, in i EUs standardavtalsklausuler eller om den mottagande parten är certifierat enligt EU-USA Privacy Shield. Om du har några frågor om detta, kontakta oss enligt kontaktuppgifterna i punkt 12. 
Yara kan överföra aggregerade data till en tredje part (inhemska och/eller utländska) i syfte att
i) förbättra eller utveckla webbplatsen eller utrustning, och ii) för att säkerställa funktionen av webbplatsen och utrustningen.

10. Sekretesspolicy för tredje part

Denna sekretesspolicy avser bara insamling, användning och utlämnande av personuppgifter av Yara. Den gäller inte för andra webbplatser som kan vara tillgängliga via denna webbplats som har sin egen sekretesspolicy och praxis. Våra auktoriserade återförsäljare, leverantörer och affärspartners har sina egna sekretesspolicy och praxis. Vi rekommenderar dig att bekanta dig med sekretesspolicyn som tillhandahålls av tredje part innan du förser dem med information eller dra fördel av ett erbjudande eller marknadsföring.

11. Ändringar och tillägg till denna policy

Ibland kan vi uppdatera eller ändra denna integritetspolicy utan förvarning för att anpassa till nya eller olika sekretessmetoder. Således förväntas du att granska denna sekretesspolicy på en regelbunden basis, och genom att fortsätta att använda denna webbplats efter införande av eventuella ändringar i denna sekretesspolicy antas du acceptera de nya villkoren.

Vi kommer att meddela på webbplatsen när vi gör väsentliga förändringar i denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till de ändrade villkoren, måste du sluta använda webbplatsen och begära att Yara avslutar kontot genom att kontakta oss på Yara Sverige.

12. Hur du kontaktar oss

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy. Du kan nå oss på:

E-post: Yara Sverige eller

Yara AB
Box 4505
203 20 Malmö

 

Senast uppdaterad: 170101