Växtanalys är ett viktigt komplement till jordanalys för att bestämma växtnäringsbehovet.

Beställ växtanalys

Våra verktyg hjälper dig att bestämma rätt kvävegiva och rätt gödselmängd

Se våra produkter

Behöver du råd?

Prenumera på våra nyhetsbrev
och ta del av vår kunskap som hjälper dig
att uppnå en god avkastning och kvalitet genom
att välja rätt gödselmedel och rätt giva.
Prenumerera