Om Yara

Yara AB erbjuder lösningar för ett hållbart jordbruk och en god miljö. Våra växtnäringsprodukter och gödslingsråd bidrar till att producera den mat som behövs för världens växande befolkning. Våra produkter och lösningar för industrisektorn ger minskade utsläpp, förbättrad luftkvalitet och bidrar till en säker och effektiv drift.

Yara grundades 1905 i Norge och är verksamt i 150 länder. Huvudkontoret ligger i Oslo och i Sverige har vi kontor i Malmö. Vi har dessutom terminaler i Landskrona, Åhus och Norrköping samt terminalverksamhet i Lidköping i samarbete med Lantmännen.

Våra gödselmedel till jordbruket är speciellt anpassade till svenska jordar, klimat och odlingsförhållanden. Med över 100 års erfarenhet i Sverige vet vi hur betydelsefullt det är för odlarnars lönsamhet och för miljön att erbjuda anpassade produkter av god kvalitet, kompetenta gödslingsråd och bra utformade verktyg. För mer information om Yara se vår hemsida: www.yara.se

Företagsuppgifter

Postadress:

Yara AB
Box 4505
203 20 Malmö

Besöksadress:

Östra Varvsgatan 4
211 75 Malmö

Telefon, växel: 010-1396000
Fax: 010 - 1396001
Telefon, kundservice: 020-76 10 00
Organisationsnummer: 556042-6792
Säte: Malmö
Innehar F-skattebevis